Kwaliteit & certificering

Limitec Helder Licht BV hecht veel waarde aan kwaliteit, zowel in de uitvoering als in advies. Daarbij is het belangrijk dat wij voldoen aan de standaardnormen die er voor onze branche zijn opgesteld. Het garandeert niet alleen een bepaalde kwaliteit, het daagt ons ook uit om onze bedrijfsvoering verder te optimaliseren.

CERTIFICATEN LIMITEC HELDER LICHT BV

LID VAN UNETO-VNI
UNETO-VNIis eenNederlandseondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technischedetailhandel. De organisatie behartigt de belangen van en levert diensten ten behoeve van leden, op sociaal, economisch, juridisch, technisch, informatiserings- en onderwijsgebied. Bedrijven kunnen via de vereniging met elkaar in contact komen, en daarmee elkaar ondersteunen in hun werkgeversfunctie, maar ook bij het uitbouwen van hun ondernemerschap door technologische, maatschappelijke en andere ontwikkelingen, of bij innovatie en marktprofilering.

VCA**
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. Limitec Helder Licht BV is in bezit van VCA** (twee sterren).

ISO 9001
Met het ISO 9001certificaat wordt aangetoond dat wij onze organisatie grip heeft op haar bedrijfsvoering en voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001. ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgt de processen en draagt bij aan de continue verbetering van procesprestaties en productconformiteit.

BRL 6000
De BRL 6000 is een beoordelingsrichtlijn voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties. En is opgezet om het proces van installatie en onderhoud te borgen, zodat de installateur werkzaamheden op de juiste wijze verricht en controleert zoals overeengekomen met de opdrachtgever of de klant.

SEI (STICHTING ERKEND INSTALLATIEBEDRIJF)
In het erkenningen register van de SEI zijn de installatiebedrijven opgenomen die aangetoond hebben dat men beschikt over voldoende vakbekwaamheid. Naast de vakbekwaamheid dient het installatiebedrijf te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hierbij moet u denken aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid (uw veiligheid) te testen, de aanwezigheid van de vereiste normen en publicaties om uw installaties zo te ontwerpen dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.